Nhạc Trữ Tình
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Tình đồng chí Kim Tử Long - Đào Vũ Thanh
Tự Vấn Ngọc Huyền
Hạ Huế Phi Bằng
Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08