Nhạc Trữ Tình
Trăng về thôn dã Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Mang Dâu Về Cho Mẹ Lê Như - Hoàng Sơn Giang
Mùa Phượng Vỹ Bảo Nguyên
Tiền Nhiều ca sĩ
Người Tình Không Đến Hồng Hạnh Bolero
Ngóng Trông Lục Bình Đinh Quốc Cường
Gọi đò Linh Trúc
Tình Mẹ Bảo Trung
Thuyền Hoa Trọng Phúc - Ngọc Huyền