Nhạc Trữ Tình
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Buồn Nguyễn Đình Chương
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên
Sầu Lẻ Bóng 2 Lê Thu Uyên
Chờ Đông Nguyễn Hồng Ân
Tan vỡ Như Ý
Mấy Nhịp Cầu Tre Đinh Quốc Cường
Chiếc xuồng Tuyết Mai - Lê Minh Trung
Niệm Khúc Cuối Tùng Dương - Thái Bảo
Nàng sơn ca Mai Yến Chi
Xin Trả Lại Em Nguyễn Linh