Chú Đại Bi Phạn Ngữ (Remix)
Liêng Kiếng Quang
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Xin Thành Tâm Xám Hối

Bùi Trung Đẳng - Liêng Kiếng Quang

Phổ Đà Sơn

Khưu Huy Vũ - Liêng Kiếng Quang

Lạy Phật Quan Âm

Kim Tiểu Long - Liêng Kiếng Quang

Giấc Mơ Con Có Mẹ

Liêng Kiếng Quang