Chuyện Một Người Đi (Live)
Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Con Đường Xưa Em Đi

Cao Sỹ Hùng - Dương Hồng Loan

Nỗi Buồn Gác Trọ

Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân

Lạy Phật Dược Sư

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Tình ca trên lúa

Quang Bình - Lưu Ánh Loan