Yanbi - Hằng Bingboong - Mr.t
Sáng Yanbi
Lối Vắng Andree - Hằng Bingboong
Đôi Lời. Karik - Mr.t
I Will Be Fine Yanbi - Rhymastic
Nothing In Your Eyes Nhiều ca sĩ
I'm Not Okie Nhiều ca sĩ
X Mas For U Yanbi - TMT
Bad Boy Nhiều ca sĩ
Bay Yanbi - Lil' Kani
Buồn Yanbi