Đông Quân
Lòng Mẹ Đông Quân
Niềm Đau Con Đò Đông Quân - Trung Hậu
Tình Quê Mùa Hẹn Đông Quân - Phương Thùy
Xuân Quê Tôi Đông Quân - Hoàng Kim Yến
Người Tình Ơi Mơ Gì Đông Quân - Hoàng Kim Yến
Chờ Đông Đông Quân
Xuân Tiên Đông Quân
Bài Ca Xây Dựng Đông Quân - Trương Bảo Như
Tâm Sự Nàng Xuân Đông Quân - Tuyết Nhung
Làm Dâu Đông Quân - Phương Thùy
Hoài Niệm Câu Ca Dao Đông Quân - Phương Thùy
Hồ Trên Biển Đông Quân - Phương Thùy
Con Đò Và Bến Sông Đông Quân - Phương Thùy