Tóc Tiên - Tlinh
Khá Khen Tóc Tiên
Bồng Bềnh Tóc Tiên
CONG Tóc Tiên
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu
Nếu Anh Là Em Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
1 Cọng Tóc Mai Tóc Tiên - Touliver
VROOM R.i.c - Tlinh
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ