Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Nỗi Buồn Hoa Phượng Lưu Ánh Loan - Bằng Chương
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Ngày Xưa Anh Nói Lưu Ánh Loan
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Cõi Nhớ Lưu Ánh Loan
Về Miền Tây Trang Anh Thơ