Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Những Đêm Lạnh Lưu Ánh Loan
Ngày Tân Hôn Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Hoa Đào Lưu Ánh Loan
Mưa Nửa Đêm Lưu Ánh Loan
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
LK Dấu Chân Kỷ Niệm Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mai Mình Xa Nhau Khang Lê - Lưu Ánh Loan