Hoàng Rapper - Nghị Martin
Tạm Biệt Hoàng Rapper - Mi Lan
Tạm Biệt Hoàng Rapper
Sinh Nhật Hoàng Rapper
Nước Mắt Hoàng Rapper - Mi Lan
Ngủ Ngon Hoàng Rapper - Phương Trinh
Na No Hoàng Rapper - Mi Lan
Mồ Côi Hoàng Rapper - Mi Lan
Mất Anh Hoàng Rapper - Phương Trinh
Lặng Yêu Hoàng Rapper - Mi Lan
Lần Cuối Hoàng Rapper
Không Thể Hoàng Rapper
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Gương Vỡ Hoàng Rapper - Mi Lan
Đừng Đi Hoàng Rapper - Mi Lan
Cô Độc Hoàng Rapper
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06