Nhạc Âu-Mỹ
Santa Tell Me Ariana Grande
Birdman Sekai No Owari
Grab A... Nhiều Ca Sĩ - Quality Control
Holy Justin Bieber - Chance The Rapper
Pastor Nhiều Ca Sĩ - Quality Control
Mona Lisa Sabrina Carpenter
Not Me Lil Wayne
Running Over Justin Bieber - Lil Dicky
Old Lady The Lumineers
New Angel Niall Horan
Heartless The Weeknd
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10