Nhạc Trẻ
Sợ Yêu SMVL - Scorp
CHỐN CŨ Phong nguyễn
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Đế Vương Đình Dũng
Thê Lương Phúc Chinh
Poker Luke - A$modeuz
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Điều Sợ Nhất Quang Đăng Trần - Quang Oris
Cưới Thôi Masew - B Ray
indaroom KayC - SuperC
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10