Nhạc Trẻ
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Đế Vương Đình Dũng
Anh Cần Triều Hải
Shy Triệu Vy - Tô Châu
Trái Cấm An Trương
Tết Nhiều ca sĩ
Muốn Có Bồ Beat KaiSoul - KayDee
Anh Em Ơi Khắc Trung
Từ Sau Hôm Đó Masta Trippy - VicD
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10