Nhạc Trữ Tình
Công Ơn Cha Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Vo Dương Ngọc Thái
Con về mẹ ơi Trường Sơn
Phượng hồng Triệu Phát
Tâm Sự Đời Tôi Nguyễn Thành Viên
Miền Tam Hợp Trọng Tấn
Ngày Em Đi Đan Nguyên Bí Ẩn